Fundacja Homo Homini FraterCelem Fundacji są działania, poprzez różnorodne formy, na rzecz:

  • rozwoju duchowego z poszanowaniem światopoglądu, wyznania, przekonań każdego człowieka, bez względu na narodowość czy status społeczny;

  • coraz głębszego rozumienia sensu i treści życia;

  • zintegrowania własnej osobowości – doskonalenia osobowości i samorealizacji.


STATUT FUNDACJI

KONTAKT Z FUNDACJĄ